ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Фінансова звітність → Курсова робота


Додаток 11

до Порядку складання місячного та квартального фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до квартальної фінансової звітності

станом на 1 квітня 2009 рік

Коди

за ДКУД

Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ

21124290

Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4_____________________________ за КОАТУУ

5910136600

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ

Періодичність: квартальна.

Короткий опис основної діяльності установи

Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.

Державний комітет ветеринарної медицини України

Місцезнаходження установи: 40002,

м. Суми,

вул. Перемоги,4.

Згідно кошторису на 2009 рік план асигнувань за1 квартал 2009 року складає 247350,00 грн.

Фактичні видатки перевищують касові видатки на загальну суму 14160,53 грн.: по КЕКВ 1131, 1135, 1138, 1171 фактичні видатки перевищують касові видатки відповідно на суми 867,22 грн., 6484,64 грн.3147,85 грн.2444,62 грн. тому що за 1 квартал 2009 рік були списані господарські матеріали і канцелярське приладдя; паливно-мастильні матеріали, талони, запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних; ваучери, поштові марки, конверти з марками та без марок, які знаходилися на обліку в установі станом на 01.01. 2009р.; по КЕКВ 1140 касові видатки перевищують фактичні видатки на суму 10,00 грн., тому що станом на 01.04. 2009р. був залишок у касі. По КЕКВ 1161 фактичні видатки перевищують касові видатки на суму 1226,20 грн. тому, що в установі рахується кредиторська заборгованість строк сплати якої не настав, яка виникла у зв'язку з недостатнім фінансуванням на відповідний період і буде погашена при надходженні коштів згідно плану асигнувань.

КЕКВ

Залишок коштів, грн.

1110

22888,29

Кошти не використані у зв'язку з економією

1111

22888,29

1120

8248,55

1130

4685,42

1131

462, 20

1135

2500,00

1137

300,00

1138

1200,00

1139

223,22

1160

1340,14

1162

185,00

1163

631,51

1165

523,63

Разом:

37162,40

Дебіторська заборгованість станом на 01.04. 2009р. відсутня.

Залишок коштів відкритих асигнувань програми загального фонду державного бюджету станом на 01.04. 2009р. по рахунку № 90757005000712 складає 37162,40 грн.

Керівник _____________ _О.А. Власенко ___

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _В.П. Славкова_______ (підпис) (ініціали і прізвище)

"____"_квітня__2009 р.

Додаток 11

до Порядку складання місячної та квартальної

фінансових звітів 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до квартальної фінансової звітності

станом на 1 квітня 2009 рік

Коди

за ДКУД

Установа _Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області___ за ЄДРПОУ

21124290

Територія _м. Суми, вул. Перемоги, 4___________________________ за КОАТУУ

5910136600

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 280 Міністерство за КОДУ

Періодичність: квартальна.

Короткий опис основної діяльності установи

Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

Головне управління ветеринарної медицини в Сумській області є уповноваженим державним територіальним органом, створеним з метою проведення оцінки епізотичної ситуації, розроблення і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів; здійснення державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження та інше, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу.

Державний комітет ветеринарної медицини України

1153

Місцезнаходження установи: 40002,

м. Суми,

вул. Перемоги, 4.

Відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802010 мережа включає 25 підвідомчих установ, відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802020 мережа включає 67 підвідомчих установ та відповідно коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2802030 мережа включає 42 підвідомчі установу.