ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Бухгалтерський облік. Податки → Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Реферат на тему

Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Аудитори України мають право об'єднатися в громадську організацію за професійними ознаками (Спілку аудиторів України), дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України.

Спілка аудиторів України повинна мати фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки при наявності в них не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Відкриття місцевих осередків не є обов'язковим.

Повноваження професійної громадської організації аудиторів України визначаються цим Законом, Законом України "Про об'єднання громадян" та Статутом професійної громадської організації аудиторів України (Спілки аудиторів України).

З метою забезпечення соціального захисту своїх членів Спілка аудиторів України може створювати відповідні фонди, в тому числі фонд соціального страхування.

У порядку, встановленому цим Законом, Спілка аудиторів України має право:

делегувати своїх представників до Аудиторської палати України та достроково їх відкликати;

порушувати клопотання про припинення повноважень членів Аудиторської палати України, які делеговані Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України, Державним комітетом статистики України, Міністерством юстиції України, державними органами, уповноваженими законами України на здійснення державного фінансового контролю;

вносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм і стандартів аудиту.

Рішення та клопотання з питань делегування, відкликання та припинення повноважень членів Аудиторської палати України приймаються з'їздом Спілки аудиторів України або правлінням з наступним затвердженням таких рішень з'їздом.

Стаття 15. Створення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування. Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом. Плата за реєстрацію не справляється. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представнику від Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України, державних органів, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій. Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кількості п'яти представників і по одному представнику за пропозицією Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Міністерства юстиції України, державних органів, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Повноваження Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Статут Аудиторської палати України підлягає затвердженню двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

Затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. Затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.

надання інших аудиторських послуг

Аудитор може надавати аудиторські послуги індивідуально або як працівник аудиторської фірми.

Аудитор має право індивідуально надавати аудиторські послуги тільки на підставі чинного сертифіката.

Аудиторська фірма має право надавати аудиторські послуги за наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат.

Частину четверту статті 19 виключено

Тенденції на ринку аудиторських послуг

 • Держава обмежує незалежність аудиторів.

 • Великі аудиторські компанії поступово припиняють надавати аудиторські та консультаційні послуги одним і тим самим клієнтам. У такий спосіб вони намагаються забезпечити собі бездоганну ділову репутацію.

 • Для підвищення ефективності надання послуг компанії розділяють свої аудиторські та консалтингові підрозділи.

 • Контроль за діяльністю аудиторів стає жорсткішим. Так, розширено штат юристів і бухгалтерів, які працюють в Управлінні корпоративних фінансів США, завданням яких є виявлення неякісної роботи аудиторів. Вони ж за потреби ініціюють позбавлення порушників ліцензій.

 • Аудиторсько-консалтингові групи збільшують обсяги виручки за рахунок надання клієнтам консалтингових послуг.

 • Попит на послуги аудиторів зростає. У Росії, наприклад, торік аудиторський бізнес зріс на 65% (2000 року — на 49%).

В УКРАЇНІ...

 • Відсутній контроль над аудиторською діяльністю. Відтак на ринку присутні аудитори, які не внесені в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України, але при цьому надають послуги (за $50 поставлять печатку на будь-якому документі).

 • Підприємства, якщо аудиторський висновок не орієнтований на міжнародні ринки, дедалі частіше віддають перевагу послугам вітчизняних аудиторів, а не представників "великої п'ятірки".

 • У вітчизняному аудиті, на відміну від останніх тенденцій у "великій п'ятірці", відбувається концентрація аудиторських і консалтингових послуг.

 • Аудит виживає здебільшого не за рахунок якості послуг, а за рахунок кількості, з урахуванням можливостей замовника оплатити їхні послуги.

 • Аудиторська перевірка підприємств часто носить формальний характер. Причина — об'єктом перевірки є директор, який і замовляє аудит. Ситуація може змінитися з набранням чинності змін до закону про акціонерні товариства, згідно з якими аудиторську фірму обирає не менеджер, а затверджують збори акціонерів. Їм аудитор і надаватиме свої висновки. Відповідні зміни ініціювала ДКЦПФР.

 • У аудиторському бізнесі актуальна проблема демпінгу — зазвичай у аудиторів немає сталих цін на послуги: аби не втратити клієнта, вони готові запропонувати шалені знижки.

 • Консалтинг домінує у більшості аудиторсько-консалтингових фірм. Серед супутніх послуг аудиторів найбільшою популярністю користується ведення бухгалтерського обліку. Такі замовлення дають аудиторам майже половину доходів.

 • Фірми об'єднують зусилля з метою надання ширшого спектра послуг.

ПЕРСПЕКТИВИ

 • Головним критерієм відбору аудитора стане його бездоганна репутація.

 • 2003 року вітчизняним аудиторам додасться проблем — окремі компанії повинні перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і відповідно до них надавати фінансову звітність. Найімовірніше, спочатку для підтвердження фінансової звітності компанії звертатимуться за допомогою до міжнародних аудиторів.

 • Вітчизняні аудитори так само, як і західні, почнуть страхувати свою професійну відповідальність перед клієнтом. Страховим захистом нині користуються одиниці.

 • Посилиться тенденція переходу ініціативи в необхідності аудиту від директора підприємства до його власників. Формального аудиту стане менше.

 • За аудиторською діяльністю буде встановлено контроль держави — для аудиторів з бездоганною репутацією це плюс, оскільки відсіюються "формальні" аудитори.

 • Більшою популярністю серед аудиторських послуг користуватимуться оцінювальні послуги — оцінка буде затребувана, оскільки в період загальної реструктуризації промисловості зросла потреба в оцінці активів і бізнесу підприємств.

 • Український аудиторський бізнес ще не досяг таких розмірів, як міжнародний, тому про відокремлення аудиторських і консалтингових підрозділів не може бути й мови. Тим паче, що корпоративні клієнти здебільшого чекають від аудиторів комплексу послуг з різних питань. Аудитори підуть на відокремлення лише після того, якщо це буде оформлено законодавчо у вигляді обов'язкової умови.

 • Розвиток фондового ринку в Україні автоматично збільшуватиме попит на аудиторські послуги.

 • Для більшої незалежності аудиторів компанії можуть змусити змінювати аудиторські фірми кожні п'ять—сім років.