ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Державне регулювання економіки. Інвестиції

Всього — 822 Сторінка 11 із 42

622.

Загальна оцінка екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим

Реферат
621.

Забезпечення відповідальності та запобігання корупції у державній кадровій політиці

Реферат
620.

Ефективність політики євроатлантичної інтеграції України: оцінювальні підходи

Реферат
619.

Емпірична оцінка потреб щодо змісту навчання у галузі місцевого управління

Реферат
618.

Еволюція соціально-ціннісних поглядів у теорії і практиці управління державою

Реферат
617.

Еволюція ролі органів місцевого самоврядування щодо покращення послуг територіальній громаді з охорони здоров’я

Реферат
616.

Державне управління у сфері медико-соціальної допомоги термінальним хворим на злоякісні новоутворення

Реферат
615.

Державне управління освітою в умовах інформаційного суспільства

Реферат
614.

Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері

Реферат
613.

Державне будівництво і державне управління: компаративний аналіз

Реферат
612.

Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління

Реферат
611.

Державна політика у сфері забезпечення молоді житлом в Україні: сутність, принципи та шляхи реалізації

Реферат
610.

Державна політика з надання пільг соціально уразливим верствам населення

Реферат
609.

Державна освітня політика Чехії періоду суспільних змін: стан, тенденції, проблеми

Реферат
608.

Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства

Реферат
607.

Глобальний інтерес та його виклики реалізації національного інтересу

Реферат
606.

Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою

Реферат
605.

Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку

Реферат
604.

Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку

Реферат
603.

Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні

Реферат