ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання

Всього — 3479 Сторінка 5 із 174

3399.

Підготовка вчителя до уроку та самоаналіз його ефективності

Реферат
3398.

Підготовка вчителів гуманітарного профілю до використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання

Реферат
3397.

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників як головного генератора інноваційних проектів

Реферат
3396.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів

Реферат
3395.

Підвищення інтересу до підготовки викладачів ВНЗ у Великій Британії та США у 90-х роках ХХ століття

Реферат
3394.

Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності

Реферат
3393.

Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону

Реферат
3392.

Особливості викладання німецької мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах

Реферат
3391.

Особистісно орієнтоване навчання української літератури: наукові підходи і практична реалізація

Реферат
3390.

Основні чинники формування творчої особистості та розвитку її творчих здібностей у процесі навчання

Реферат
3389.

Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів за допомогою мережевого учбово-методичного комплексу

Реферат
3388.

Організація моніторингово-маркетингових досліджень ефективності і якості післядипломної педагогічної освіти

Реферат
3387.

Організація групової роботи під час навчання іноземної мови з використанням відеофонограми

Реферат
3386.

Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби

Реферат
3385.

Організаційно-педагогічні умови переходу до безперервної освіти педагогів

Реферат
3384.

Організаційний механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні

Реферат
3383.

Обґрунтування вибору програмної платформи для реалізації системи дистанційного навчання

Реферат
3382.

Нові вимоги до людини і освіти

Реферат
3381.

Наукове підґрунтя інноваційних процесів в освіті

Реферат
3380.

Навчальна програма як історико-педагогічне джерело для дослідження шкільного підручника «Суспільствознавство» (60-і – перша половина 70-х років ХХ сто

Реферат