ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Педагогіка. Освіта. Виховання. Навчання

Всього — 3479 Сторінка 2 із 174

3459.

Упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес

Реферат
3458.

Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя

Реферат
3457.

Теоретичні засади формування технологічної культури керівника ЗНЗ

Реферат
3456.

Теорія та історія літературного краєзнавства

Реферат
3455.

Теорія і практика створення дитячих колективів у педагогічній спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського

Реферат
3454.

Творчість як складова педагогічної майстерності вчителя

Реферат
3453.

Творчість Хільдегарди з Бінгена як винятковий феномен середньовічної філософії, літератури та духовного наставництва

Реферат
3452.

Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності і творчості учнів

Реферат
3451.

Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури

Реферат
3450.

Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури

Реферат
3449.

Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя

Реферат
3448.

Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики

Реферат
3447.

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів

Реферат
3446.

Створення електронних засобів навчання в школі I ступеня

Реферат
3445.

Становлення та розвиток тестування як методу педагогічної діагностики

Реферат
3444.

Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців в умовах Болонського процесу

Реферат
3443.

Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Реферат
3442.

Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування

Реферат
3441.

Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема

Реферат
3440.

Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту “Мультипрофіль”)

Реферат