ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Різне

Всього — 1377 Сторінка 9 із 69

1217.

Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат)

Реферат
1216.

Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії (автореферат)

Реферат
1215.

Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри (автореферат)

Реферат
1214.

Структурно-функціональні властивості гемаглютиніну і нейрамінідази різних штамів віруса грипу Н9N2 (автореферат)

Реферат
1213.

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат)

Реферат
1212.

Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроцир-куляторних порушень в дітей, хворих на пневмонію (автореферат)

Реферат
1211.

Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей (автореферат)

Реферат
1210.

Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, ді-агностика, принципи відновної терапії і профілактики) (автореферат)

Реферат
1209.

Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу (автореферат)

Реферат
1208.

Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного за-хворювання легень у жінок в залежності від гормонального про-філю та можливості медикамен

Реферат
1207.

Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально–клінічне дослідження) (

Реферат
1206.

Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструктивними й ускладненими формами гострого холецистит

Реферат
1205.

Топологічні характеристики електорального поля України (автореферат)

Реферат
1204.

Синтез, перетворення та біологічна активність нових спіранових та неконденсованих біциклічних похідних на основі 4-тіазолідонів (автореферат)

Реферат
1203.

Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (автореферат)

Реферат
1202.

Імуностимуляція курчат екстрактом лімфоїдним птахів-реконвалесцентів при щепленні проти ньюкаслської хвороби (автореферат)

Реферат
1201.

Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків та його корекція (автореферат)

Реферат
1200.

Дифузний токсичний зоб у дітей та підлітків: особливості клінічного перебігу, хірургічне лікування та морфологічна характеристика (автореферат)

Реферат
1199.

Морфологічні зміни лімфоїдних структур селезінки в постнатальному онтогенезі в нормі та при антигенній стимуляції (автореферат)

Реферат
1198.

Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтиті тимчасових молярів у дітей 7-11 років (авторефер

Реферат