ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Різне

Всього — 1377 Сторінка 6 із 69

1277.

Клініко – фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного інсульту півкульної локалізації (автореферат)

Реферат
1276.

Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця (автореферат)

Реферат
1275.

Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia Pneumoniae (автореферат)

Реферат
1274.

Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат)

Реферат
1273.

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат)

Реферат
1272.

Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат)

Реферат
1271.

Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань (автореферат)

Реферат
1270.

Регуляція фібринолізу некаталітичними ділянками молекул плазміногену/плазміну (автореферат)

Реферат
1269.

Особливості психічного здоров’я в осіб із “соматогенною фрустраці-єю” (автореферат)

Реферат
1268.

Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпе-чення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх ре-абілітації (автореф

Реферат
1267.

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат)

Реферат
1266.

Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки (автореферат)

Реферат
1265.

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат)

Реферат
1264.

Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат)

Реферат
1263.

Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії (автореферат)

Реферат
1262.

Клініко-патогенетичне обгрунтування (автореферат)

Реферат
1261.

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат)

Реферат
1260.

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат)

Реферат
1259.

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор

Реферат
1258.

Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти (автореферат)

Реферат