ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Різне

Всього — 1377 Сторінка 21 із 69

977.

Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії (автореферат)

Реферат
976.

Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку (автореферат)

Реферат
975.

Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, мікроциркуляцію та жирнокислотний спектр ліпопроте

Реферат
974.

Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу (автореферат)

Реферат
973.

Функціональний стан систем дихання, кровообігу та фізична роботоздатність хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (автореферат)

Реферат
972.

Ефективність магнітотерапії та ультрафонофорезу хондроксиду на різних етапах відновлювального лікування хворих на коксартроз (автореферат)

Реферат
971.

Рід Festuca l. (Poaceae) у флорі західних регі-онів України (автореферат)

Реферат
970.

Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення (автореферат)

Реферат
969.

Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат)

Реферат
968.

Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат)

Реферат
967.

Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з ВІЛ-інфекцією (автореферат)

Реферат
966.

Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здо-рових міських юнаків і дівчат подільського регіону України (автореферат)

Реферат
965.

Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат)

Реферат
964.

Розробка складу, технології та дослідження мазі для застосування на стадії репарації ран (автореферат)

Реферат
963.

Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат)

Реферат
962.

Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат)

Реферат
961.

Експериментально-математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах великогомілкової кістки (а

Реферат
960.

Розробка системи медико-соціальної реабілітації інвалідів працездатного віку, які перенесли мозковий інсульт (автореферат)

Реферат
959.

Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології (автореферат)

Реферат
958.

Збудники інфекцій групи torch та їх асоціації при репродуктивних втратах (автореферат)

Реферат