ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Різне

Всього — 1377 Сторінка 13 із 69

1137.

Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх)

Реферат
1136.

Оптимізація лікування пацієнток, хворих на сальпінгоофорит

Реферат
1135.

Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози

Реферат
1134.

Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби

Реферат
1133.

Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення

Реферат
1132.

Формування психологічної готовності жінки до материнства

Реферат
1131.

Клініко-патогенетичні механізми розвитку судинної деменції

Реферат
1130.

Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex Hirta l. до нафтового забруднення

Реферат
1129.

Обґрунтування методу хейлопластики

Реферат
1128.

Наступність фізико – математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації

Реферат
1127.

Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат)

Реферат
1126.

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат)

Реферат
1125.

Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат)

Реферат
1124.

Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці (автореферат)

Реферат
1123.

Профілактика спайкової хвороби при гострій патології органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат)

Реферат
1122.

Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї (автореферат)

Реферат
1121.

Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил (автореферат)

Реферат
1120.

Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну (автореферат)

Реферат
1119.

Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів (автореферат)

Реферат
1118.

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр

Реферат