ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Різне

Всього — 1377 Сторінка 11 із 69

1177.

Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах внутрішньовенної анестезії (автореферат)

Реферат
1176.

Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування в вісцеральних гладеньких м’язах (автореферат)

Реферат
1175.

Ініціація, посилення та перенос протипухлинних імунних реакцій при злоякісних новоутвореннях (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження) (а

Реферат
1174.

Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена білка секурину (автореферат)

Реферат
1173.

Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках (автореферат)

Реферат
1172.

Генетичні ефекти поверхневих і підземних вод львівщини та корекція мутагенних фонів природними або синтетичними сорбентами (автореферат)

Реферат
1171.

Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під впливом медикаментозного лікування та реваскуляри

Реферат
1170.

Обґрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в збройних силах (автореферат)

Реферат
1169.

Попереджувальна аналгезiя, як компонент анестезiологiчного забезпечення операцiй на щитоподiбній залозі (автореферат)

Реферат
1168.

Удосконалення транспортного обслуговування вантажовласників у транспортних вузлах (автореферат)

Реферат
1167.

Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій (автореферат)

Реферат
1166.

Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією (автореферат)

Реферат
1165.

Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров’я дітей харківської області у практичній діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини (автор

Реферат
1164.

Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу (автореферат)

Реферат
1163.

Клініко-експериментальне обґрунтування лапароскопічної оваріоектомії у сук та свинок (автореферат)

Реферат
1162.

Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда (автореферат)

Реферат
1161.

Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмонології (автореферат)

Реферат
1160.

Ентеровіруси в патології плода та новонароджених (автореферат)

Реферат
1159.

Морфофункціональний стан сперматозоїдів собак в залежності від умов кріоконсервування (автореферат)

Реферат
1158.

Особливості діагностики і хірургічного лікування ушкоджень ліктьового нерва на різних рівнях (автореферат)

Реферат