ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Математика. Алгебра. Геометрія. Статистика

Всього — 838 Сторінка 10 із 42

658.

Метод імовірнісних твірних функцій (аналітичний метод)

Реферат
657.

Матриці однокрокових імовірностей переходу. Однорідні ланцюги Маркова

Реферат
656.

Умовні закони розподілу складових систем двох випадкових величин. Залежні і незалежні величини

Реферат
655.

Закони розподілу випадкових величин

Реферат
654.

Наукові моделі оцінювання параметрів методом найменших квадратів (охарактеризуйте метод найменших квадратів)

Реферат
653.

Орієнтовані графи

Реферат
652.

Обходи графів

Реферат
651.

Розфарбування графів

Реферат
650.

Плоскі та планарні графи

Реферат
649.

Деякі важливі класи графів: дерева та двочасткові графи

Реферат
648.

Аналіз та модифікації алгоритмів пошуку

Реферат
647.

Пошук шляхів у графі

Реферат
646.

Перевірка зв’язності графів

Реферат
645.

Шлях у графі. Зв’язність графів

Реферат
644.

Підграфи. Ізоморфізм графів. Алгебра графів

Реферат
643.

Поняття графа. Способи завдання графів

Реферат
642.

Основні закони розподілу неперервних випадкових величини

Реферат
641.

Марковські процеси з дискретними станами та неперервним часом

Реферат
640.

Марковські випадкові процеси з дискретними станами і дискретним часом. Ланцюги Маркова

Реферат
639.

Класифікація однорідних ланцюгів Маркова

Реферат