ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство

Всього — 1404 Сторінка 7 із 71

1284.

Лінгвістичні відмінності між повними українськими перекладами святого письма

Реферат
1283.

Велика любов великого гетьмана в українському історичному романі: спроба ґендерного погляду

Реферат
1282.

Відтворювальні процеси в розвитку праслов’янського *LITI

Реферат
1281.

Художня проза “романтиків вітаїзму”: ґендерний підхід

Реферат
1280.

Специфіка моделювання фразеоквантитативних одиниць із градаційною семантикою

Реферат
1279.

Жіночий ренесанс кінця ХІХ – початку ХХ століття: соціальні, культурні, психологічні та ґендерні аспекти

Реферат
1278.

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського

Реферат
1277.

Марлітівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська

Реферат
1276.

Моделі породження нового значення в когнітивних метафорах

Реферат
1275.

Дві моделі жіночої емансипації

Реферат
1274.

Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов'янських мов)

Реферат
1273.

Емансипація, дух часу і жінка-персонаж у драматургів театру корифеїв

Реферат
1272.

Зумовленість вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації діалектної лексики української мови

Реферат
1271.

Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М.Чернишевського і Марка Вовчка)

Реферат
1270.

Проблеми історії фонетичних систем східнослов’янських мов у мовознавстві 70-Х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст.

Реферат
1269.

Від «простої» людини до «нової»: образ «нової» жінки в повісті марка вовчка «три сестри»

Реферат
1268.

П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження

Реферат
1267.

Жінка-мрія і реальність (крізь призму „ликериного циклу”)

Реферат
1266.

Мовні і мовленнєві компетентності

Реферат
1265.

Числівник

Реферат