ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство

Всього — 1404 Сторінка 6 із 71

1304.

Комунікативно-прагматичні передумови формування пояснювально-ототожнювального відношення в структурі синтаксичних конструкцій

Реферат
1303.

Образ жінки в поезії Дмитра Павличка

Реферат
1302.

Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі

Реферат
1301.

Ґендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського “Северин Наливайко”

Реферат
1300.

Семантичні особливості вставлених конструкцій в українській мові

Реферат
1299.

Ґендерний аспект жіночого міфу в романах Р.Федоріва “отчий світильник” і “чудо святого георгія о зміє”

Реферат
1298.

Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови

Реферат
1297.

Культурні аспекти проблеми демонічної жіночості у творчості валерія Шевчука (на матеріалі повісті "жінка-змія")

Реферат
1296.

Вираження супровідних змістових відношень у структурі складносурядних зіставних речень сучасної української мови

Реферат
1295.

Мотив «дому» у творчості Валерія Шевчука

Реферат
1294.

Співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту

Реферат
1293.

Маскулінність як основний вияв поетики романів Ю.Андруховича

Реферат
1292.

Нові ступеньовані прикметники в українській мові

Реферат
1291.

Жінка в романтичному ореолі в новелістиці Олеся Гончара

Реферат
1290.

Відновлення питомої української лексики в сучасному діловому мовленні

Реферат
1289.

Ґендерна проблематика в романі П.Загребельного “Юлія”

Реферат
1288.

Тематико-ідеографічна характеристика фразеологізмів пам’яток ділової прози XIII-XVI ст.

Реферат
1287.

Повість П.Загребельного “попіл снів”: дисонанси маскулінного і фемінного начал у постколоніальному суспільстві

Реферат
1286.

Крилаті вислови як об’єкт лінгвістичного дослідження

Реферат
1285.

Міф про П.Загребельного-фемініста: спроба аналізу

Реферат