ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство

Всього — 1404 Сторінка 5 із 71

1324.

Складно-нульсуфіксальні іменники на позначення осіб в історії української мови

Реферат
1323.

Художнє вираження жіночої самотності у “Казці про калинову сопілку” О.Забужко

Реферат
1322.

Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних nomina instrumenti в сучасній українській мові

Реферат
1321.

Переакцентування традиційного сюжету про каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті О.Забужко “Казка про калинову сопілку”

Реферат
1320.

Нульсуфіксація як показник ідіостилю

Реферат
1319.

Образ Офелії в ліриці Оксани Забужко: ґендерний аспект

Реферат
1318.

Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови

Реферат
1317.

Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х років ХХ століття

Реферат
1316.

Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі

Реферат
1315.

Художня інтерпретація концепції кохання-любові у творах Євгенії Кононенко

Реферат
1314.

Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу

Реферат
1313.

Феміністичний дискурс у публіцистиці Олени Теліги)

Реферат
1312.

Особливості мовного маніпулювання у тоталітарному дискурсі (на матеріалі текстів засобів масової інформації)

Реферат
1311.

Ю.Дараган і О.Лятуринська: перегуки і паралелі

Реферат
1310.

Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах

Реферат
1309.

Влада жіночої вишуканості: збірка Дарії Рихтицької-Мельникович “Магія вогню”

Реферат
1308.

Мова як компонент культури етносів

Реферат
1307.

Ґендерні ознаки поетичної картини світу Василя Герасим’юка

Реферат
1306.

Лексико-семантичний розвиток мовної системи (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20 томах)

Реферат
1305.

Іпостасі образу чоловіка в поезії Ігоря Римарука

Реферат