ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство

Всього — 1404 Сторінка 2 із 71

1384.

Вербалізоване вираження концептів „Здоров’я / хвороба”

Реферат
1383.

Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-ототожнювального відношення

Реферат
1382.

Відображення культури у лексичному складі мови

Реферат
1381.

Фразеологічні і пареміологічні парадокси у прозі І.Нечуя-Левицького та Г.Квітки-Основ’яненка

Реферат
1380.

Викриття корозії моралі чиновників у п’єсі А.Кащенка “По закону”і

Реферат
1379.

Дискурс катастрофізму в українській та польській літературі

Реферат
1378.

Синонімічний повтор ядерних сем у тлумаченнях компонентів словосполучень

Реферат
1377.

Цикл Ліни Костенко „Інкрустації” з погляду віршування

Реферат
1376.

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка

Реферат
1375.

Специфіка жанру літературного Євангелія

Реферат
1374.

Фонетичні зміни у говірках Північного Приазов’я

Реферат
1373.

Жанрово-стильові особливості історичного оповідання В. Шевчука “Сота відьма”

Реферат
1372.

Концепт “Результат” у лексичній системі української мови

Реферат
1371.

Антитоталітарний пафос української прози ХХ століття: проблема голодомору

Реферат
1370.

Жанрово-стильові особливості інвективи

Реферат
1369.

“Осіння учта” Ярослава Івашкевича як вияв діонісійського бачення українсько-польського культурного пограниччя

Реферат
1368.

Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування

Реферат
1367.

Поетико-функціональні особливості варшавського циклу „Міста, де минали дні...” Євгена Маланюка

Реферат
1366.

Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові

Реферат
1365.

Українські письменники кінця ХІХ – початку ХХ століття про сутність народнорелігійної моралі

Реферат