ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон

Всього — 5838 Сторінка 9 із 292

5678.

Розвиток інституту іпотеки підприємства

Реферат
5677.

Правове регулювання пред'явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов'язань

Реферат
5676.

Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців

Реферат
5675.

Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин

Реферат
5674.

Основні недоліки виборчого процесу в ході парламентських виборів 2002 року

Реферат
5673.

Словацька інформаційна служба в період уряду

Реферат
5672.

Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVІІст.)

Реферат
5671.

Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України

Реферат
5670.

Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації

Реферат
5669.

Принцип розподілу державної влади

Реферат
5668.

Питання про межі державної влади (критичні замітки)

Реферат
5667.

Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня

Реферат
5666.

Україна в ООН: аспект співпраці в галузі прав людини

Реферат
5665.

Порівняльний аналіз сучасних концептуальних ідей у кримінальному процесі України та федеративної республіки Німеччина

Реферат
5664.

Аспекти офіційного правотлумачення європейським судом з прав людини: до постановки проблеми

Реферат
5663.

Право на приватність в європейській та українській системах права

Реферат
5662.

Міжнародно-правові проблеми морського піратства в сучасних умовах

Реферат
5661.

Сутність і форми дипломатичних привілеїв та імунітетів в новітній період історичного розвитку людства

Реферат
5660.

Окремі проблеми імплементації міжнародних договорів в сучасне законодавство України

Реферат
5659.

Використання діяльності почесних консулів в консульській практиці республіки Польщі

Реферат