ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон

Всього — 5838 Сторінка 4 із 292

5778.

Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект

Реферат
5777.

Філософсько-історичні основи виникнення і становлення інституту президентства

Реферат
5776.

Соціальний ефект як мета інвестиційної діяльності: правові питання

Реферат
5775.

Правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки

Реферат
5774.

Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами

Реферат
5773.

Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект

Реферат
5772.

Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України

Реферат
5771.

Проблеми інноваційної діяльності на регіональному рівні в Україні

Реферат
5770.

Регіональне правове поле та управління в державних установах

Реферат
5769.

Комп’ютерні технології в організаційно економічному механізмі управлінського консультування

Реферат
5768.

Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти)

Реферат
5767.

Державна регіональна політика в Україні

Реферат
5766.

Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні

Реферат
5765.

Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства

Реферат
5764.

Генеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції

Реферат
5763.

Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація

Реферат
5762.

Проблеми роз'яснень пленуму верховного суду України як джерела кримінально-процесуального права

Реферат
5761.

Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини

Реферат
5760.

Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування

Реферат
5759.

Тeopeтичні проблеми криміналістики в дисертаційних дocлiджeнняx в Україні

Реферат