ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Трудове право. Трудові ресурси. Соцзахист

Всього — 201 Сторінка 5 із 11

121.

Поняття та види робочого часу

Реферат
120.

Поняття та види компенсаційних виплат

Реферат
119.

Поняття та види гарантійних виплат і доплат

Реферат
118.

Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці

Реферат
117.

Поняття заробітної плати. Загальна характеристика оплати праці

Реферат
116.

Поняття "зайнятість", "безробітні", "підходяща робота"

Реферат
115.

Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини

Реферат
114.

Поняття і види правовідносин у трудовому праві. Трудові відносини

Реферат
113.

Поняття, сторони та зміст трудового договору

Реферат
112.

Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності

Реферат
111.

Поняття, види та сторони угод

Реферат
110.

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

Реферат
109.

Підстави та порядок припинення трудового договору

Реферат
108.

Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція

Реферат
107.

Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

Реферат
106.

Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

Реферат
105.

Надання відпусток встановлених законодавством

Реферат
104.

Колективний договір

Реферат
103.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників

Реферат
102.

Законодавство про зайнятість та основні принципи державної політики зайнятості населення

Реферат