ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна → Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова

Всього — 1312 Сторінка 23 із 66

872.

Предикати фатальності у контексті дебітивної модальності

Реферат
871.

Предикати вимушеності у семантичній структурі речення

Реферат
870.

Мультиплікативний вид предикатної множинності (на матеріалі сучасної англійської мови)

Реферат
869.

Особливості евфеміcтичних жаргонів політичного дискурсу

Реферат
868.

Ономасіологічна нормотвірність соматичних евфемізмів в історії англійської мови

Реферат
867.

Вплив явища політичної коректності на утворення евфемізмів в американському варіанті англійської мови

Реферат
866.

Особливості утворення політичних евфемізмів (на прикладі ідеологічних евфемізмів)

Реферат
865.

Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами

Реферат
864.

Еволюція евфемістичних субститутів: наслідок дії закону послідовності

Реферат
863.

Псевдоевфемія у сучасній англійській мові

Реферат
862.

Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»

Реферат
861.

Структура лексико-семантичного поля “погода/ клімат” в сучасній англійській мові

Реферат
860.

Особливості лексичного вираження концепту “Thunderstorm” (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

Реферат
859.

Кількісний аспект дієслівної множинності

Реферат
858.

Main elements of a literary text

Реферат
857.

Economie de la France

Реферат
856.

Paris, capitale de la France

Реферат
855.

Les plus grandes villes de la France

Реферат
854.

La situation geographique de la France

Реферат
853.

La France: institutions, administrations, culture

Реферат