ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна → Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова

Всього — 1312 Сторінка 14 із 66

1052.

Лексика

Курсова робота
1051.

Контрольна зі стилістики

Курсова робота
1050.

Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Курсова робота
1049.

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

Курсова робота
1048.

Дискурс

Курсова робота
1047.

Прикметник. Числівник. Займенник. Прислівник

Курсова робота
1046.

Історія розвитку методики орфоепії

Курсова робота
1045.

Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

Курсова робота
1044.

Латинська мова. Іменники

Курсова робота
1043.

Українська мова серед інших слов’янських мов

Курсова робота
1042.

" Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом ""кінь"" та ""собака"" в англійській та українській мовах"

Курсова робота
1041.

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

Курсова робота
1040.

Теоретичні аспекти роботи над переказом

Курсова робота
1039.

Пробні уроки

Курсова робота
1038.

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

Курсова робота
1037.

Прислівник

Курсова робота
1036.

Граматика англійської мови

Курсова робота
1035.

Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

Курсова робота
1034.

Україна – художня словесність

Курсова робота
1033.

Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

Курсова робота