ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова

Всього — 1312 Сторінка 11 із 66

1112.

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Курсова робота
1111.

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

Курсова робота
1110.

Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

Курсова робота
1109.

Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Курсова робота
1108.

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

Курсова робота
1107.

Речення. Види речень за метою висловлювання

Курсова робота
1106.

" Лексика роману Павла Загребельного ""Південний комфорт"": семантичний аспект"

Курсова робота
1105.

Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Курсова робота
1104.

Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

Курсова робота
1103.

Особливості перекладу інструкцій

Курсова робота
1102.

Особливості перекладу англійських заперечень

Курсова робота
1101.

Питальні речення та особливості їх створення

Курсова робота
1100.

" Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту ""страх"" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів"

Курсова робота
1099.

Сучасна українська літературна мова

Курсова робота
1098.

Основи редагування перекладів

Курсова робота
1097.

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Курсова робота
1096.

Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

Курсова робота
1095.

Електронні тлумачні словники англійської мови

Курсова робота
1094.

Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Курсова робота
1093.

Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

Курсова робота