ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси

Всього — 1534 Сторінка 14 із 77

1274.

Передумови реформування місцевих фінансів

Реферат
1273.

Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки

Реферат
1272.

Основні напрями стратегії розвитку ринку страхування в Україні

Реферат
1271.

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків

Реферат
1270.

Оптимізація активно-пасивних операцій на основі імовірнісно-автоматного моделювання в банківській справі

Реферат
1269.

Оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку методом імовірнісних автоматів

Реферат
1268.

Обґрунтування інноваційно-ресурсного підходу до трактування категорії капіталу

Реферат
1267.

Нормативні методи нарахування амортизації в торгівлі

Реферат
1266.

Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки

Реферат
1265.

Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку

Реферат
1264.

Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів

Реферат
1263.

Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів

Реферат
1262.

Моделювання інфляційних процесів

Реферат
1261.

Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні

Реферат
1260.

Модель комерційного банку з урахуванням ліквідності

Реферат
1259.

Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку

Реферат
1258.

Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України

Реферат
1257.

Маркетингова оцінка цінової політики споживачів

Реферат
1256.

Місце і стан неторгових операцій в діяльності комерційних банків України

Реферат
1255.

Міжнародний досвід функціонування фінансів неприбуткових організацій

Реферат