ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна → Економіка підприємства

Всього — 868 Сторінка 8 із 44

728.

Концепція збалансованих показників як інструмент забезпечення ефективності управління підприємством

Реферат
727.

Методичні аспекти аналізу фінансового стану

Реферат
726.

Модель інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства України

Реферат
725.

Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці (рефер

Реферат
724.

Необхідність фінансового планування на підприємстві

Реферат
723.

Обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства

Реферат
722.

Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання

Реферат
721.

Особливості інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах

Реферат
720.

Оцінка фінансової стійкості підприємства

Реферат
719.

Планування розвитку конкурентоспроможності підприємства

Реферат
718.

Права користування природними ресурсами та майном як складові нематеріальних активів

Реферат
717.

Проблеми оцінки інтелектуального внеску до статутного капіталу

Реферат
716.

Роль амортизації в інвестуванні підприємств

Реферат
715.

Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства

Реферат
714.

Удосконалення оплати праці на підприємстві

Реферат
713.

Управління комерційними ризиками підприємницької діяльності

Реферат
712.

Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах

Реферат
711.

Фінансовий аналіз як засіб оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства

Реферат
710.

Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства

Реферат
709.

Визначення рівня організаційної сталості підприємства

Реферат